ES logo
  • English

Di chuyển/ lên/ xuống/ trái/ phải

Phóng to/ thu nhỏ không gian

Mở âm lượng

Tắt âm lượng

Mở toàn màn hình

Ẩn thanh điều khiển

Hiện thanh điều khiển

Di chuyển tiếp tục/ lùi lại